Nowe zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla nas najważniejsze. W trosce o zdrowie zarówno Państwa, jak i naszego personelu, wprowadziliśmy niezbędne środki ostrożności, które pomagają zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19:

✓ Korzystamy z rękawic medycznych oznaczonych znakiem CE i wyprodukowanych zgodnie z normą EN 455 posiadających odpowiedni współczynnik przepuszczalności AQL,

✓ Korzystamy z maseczek ochronnych,

✓ Dezynfekujemy całe stanowisko po każdym pacjencie/pacjentce i oraz zapewniamy środki ochrony,

✓ Stosujemy się do zasady bezpiecznej odległości – w pomieszczeniu przebywa tylko jeden pacjent/pacjentka.

Nasze starania zostały nagrodzone certyfikatem akcji „Bezpieczny Gabinet”, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w gabinetach lekarskich.

Naszych pacjentów także prosimy o przestrzeganie wszystkich niezbędnych wytycznych, które są zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny:

✓ Zapisy na badania odbywają się tylko telefonicznie,

✓ Jeśli czujesz się chory/chora, masz stan podgorączkowy – zostań w domu i przełóż swoją wizytę w naszej pracowni,

✓ Przychodzimy na badanie bez osoby towarzyszącej (jeśli to koniecznie – max. z 1 osobą towarzyszącą),

✓ Prosimy o dezynfekowanie dłoni (płyny dezynfekcyjne znajdują się na korytarzach i w pracowniach) oraz zasłanianie ust i nosa w trakcie badania i w poczekalni,

✓ Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości w poczekalni (min. 2 metry odstępu) i zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego,

✓ Nie należy korzystać z telefonu komórkowego w czasie wizyty/badania,

✓ Zachęcamy do odbierania wyników w systemie online,

✓ Za usługi odpłatne zalecamy płacić kartą płatniczą.