RTG, TK, USG, EEG - 24 355 72 62, MR - 24 337 11 00
NZOZ Diagnostyka Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

NZOZ DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. w Kutnie

Jesteśmy specjalistycznym zakładem zajmującym się wykonywaniem świadczeń medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej. Jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej działamy w Kutnie od 2000 roku. Zatrudniamy obecnie zespół 30 osób, w tym 10 lekarzy różnych specjalności.

Oferujemy szeroki zakres badań i precyzyjną diagnozę chorób w bardzo krótkim czasie.

Jakie badania wykonujemy?

 • REZONANS MAGNETYCZNY
 • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 • RTG
 • USG
 • EEG
 • MAMMOGRAFIA
 • MEDYCYNA NUKLEARNA

Wszystkie badania wykonywane są na najnowszych aparatach oferowanych przez liderów światowego rynku medycznego – PHILIPS, GE, Stephanix.

Jakim pacjentom świadczymy usługi?

 • Pacjentom objętym ubezpieczeniem w NFZ wykonuje badania bezpłatnie – specjalistyczne badania ambulatoryjne na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Zakładom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (na podstawie umów z NZOZ-ami),
 • Odpłatnie pacjentom bez skierowania,
 • Hospitalizowanym w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w zakresie Umowy na Świadczenia Usług Medycznych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie i środowisko

W celu spełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021r. poz.1941), Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w placówce zainstalowana i stosowana jest aparatura rentgenowska.

Dawki promieniowania emitowane ze źródeł rentgenowskich emitowane do środowiska nie przekraczają dawek granicznych określonych w Załączniku nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe i nie mają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

NZOZ Diagnostyka Sp z o.o.
Kościuszki 52, 99-300, Kutno

Rejestracja TK, RTG, USG, EEG, Mammografia
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00)

24 355 72 62,
24 388 04 60
rejestracja@diagnostykakutno.pl

Rejestracja MR

 24 337 11 00
mr@diagnostykakutno.pl