RTG, TK, USG, EEG - 24 355 72 62, MR - 24 337 11 00
NZOZ Diagnostyka Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

Jak przygotować się do tomografii komputerowej?

 • Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem TK,
 • Pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu należy wypić 1.5-2 l niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,
 • Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
 • Ze względu na wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest dożylne podanie tzw. jodowych środków kontrastowych, pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona,
 • Ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny: wykonane w okresie 7 dni poprzedzających TK,
 • Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie,
 • Badanie TK z kontrastem ze wskazań życiowych może być wykonane także w sytuacji, kiedy pacjent ma przeciwwskazania do podania środka kontrastowego. W takiej sytuacji decyzję zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie (o ile jest to konieczne we współpracy z lekarzem kierującym),
 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24h.

Przeciwwskazania do badania tomografem komputerowym:

 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Badanie kobiety w ciąży może odbyć się tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia matki, za jej wiedza i w pełni świadomą zgodą. U pacjentek nieprzytomnych decyzję o wykonaniu badania z dożylnym podaniem środka cieniującego podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z radiologiem nadzorującym badanie. Każdorazowo badając kobietę w ciąży należy zastosować wszelkie możliwe środki ochrony osobistej pacjenta przed promieniowaniem jonizującym.

Uwaga!

 • Przed badaniem Pacjent może zostać poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego. W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody na pół godziny przed badaniem.

Zgłaszając się na badanie TK pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • Aktualne skierowanie na badanie w oryginale,
 • Aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni),
 • Poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • Dowód osobisty,
 • Osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

NZOZ Diagnostyka Sp z o.o.
Kościuszki 52, 99-300, Kutno

Rejestracja TK, RTG, USG, EEG, Mammografia
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00)

24 355 72 62,
24 388 04 60
rejestracja@diagnostykakutno.pl

Rejestracja MR

 24 337 11 00
mr@diagnostykakutno.pl