RTG, TK, USG, EEG - 24 355 72 62, MR - 24 337 11 00
NZOZ Diagnostyka Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

Najczęściej zadawane pytania


Na badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (badania RTG, tomografia komputerowa) jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania rezonansem magnetycznym oraz badania USG skierowanie nie jest wymagane, lecz trzeba pamiętać, że posiadanie skierowania ze wstępnym rozpoznaniem ułatwi postawienie prawidłowej diagnozy.


Aby umówić się na wizytę należy zadzwonić pod numer 24 355 72 62, bądź osobiście w naszej placówce w Kutnie przy ul. Kościuszki 52. Do rejestracji niezbędny jest dokument tożsamości.


Na ogół można normalnie przyjmować leki, chyba że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej.


W przypadku konieczności podania kontrastu w badaniu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zaleca się nie przyjmowanie pokarmów 4 godziny przed badaniem.


Kontrast jest to substancja, której niewielka ilość jest podawana pacjentowi dożylnie w celu lepszego uwidocznienia niektórych narządów. Podanie kontrastu ułatwia postawienie właściwej diagnozy.

O użyciu kontrastu podczas badania decyduje lekarz kierujący na badanie lub lekarz radiolog, który jest w trakcie wykonywania badania.


Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego są wszczepione u pacjenta urządzenia elektroniczne i elektryczne, a w szczególności: rozrusznik serca, wszczepiony aparat słuchowy, klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe, pompa insulinowa, metaliczne ciało w oku.

Względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży, a także ciała obce w ciele i metalowe endoprotezy. W tych wypadkach o wykonaniu badania decyduje lekarz radiolog.

Pacjent powinien przed badaniem dostarczyć dokumentację z przeprowadzonych wyżej wymienionych operacji.


Wyniki badania należy odebrać osobiście, lub za pośrednictwem osoby trzeciej posiadającej upoważnienie pozostawione przez pacjenta w placówce Diagnostyki. Odbiór wyników jest też możliwy na platformie on-line po podaniu odpowiedniego kodu dostępu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

NZOZ Diagnostyka Sp z o.o.
Kościuszki 52, 99-300, Kutno

Rejestracja TK, RTG, USG, EEG, Mammografia
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00)

24 355 72 62,
24 388 04 60
rejestracja@diagnostykakutno.pl

Rejestracja MR

 24 337 11 00
mr@diagnostykakutno.pl