Rezonans magnetyczny

Badanie metodą rezonansu magnetycznego jest obecnie najnowocześniejszą i najbardziej dokładną, nieinwazyjną metodą obrazowania ludzkiego ciała. Wykorzystuje bezpieczne dla pacjenta pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów ciała ludzkiego.

Pole magnetyczne jest wytwarzane przez różnego typu magnesy, które różnią się konstrukcją i natężeniem wytwarzanego pola.

 

 

Aparat, jakim dysponuje pracowania rezonansu magnetycznego „Diagnostyka” w Kutnie, generuje pola o indukcyjności 3 Tesli (3 T) . Dzięki temu pod względem dokładności przewyższa od dwóch do piętnastu razy większość stosowanych w Polsce urządzeń. Wiąże się to z przełomową poprawą jakości obrazu, a przez to trafniejszą i pełniejszą diagnostyką.

 

 

Nasz aparat w umożliwia obrazowanie zmian pourazowych, zapalnych, ognisk nowotworowych (także zmian typu meta), zmian naczyniowych w dowolnym obszarze anatomicznym, dzięki użyciu najlepszych, dedykowanych cewek, jakie oferuje firma Philips.